Dyrektor ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Wicedyrektor Marek Brzezicki

Prefekt ks. Kazimierz Szydło CSMA

Psycholog  Daria Stylińska

Pedagog szkolny Teresa Laskowska

Nauczyciele uczący w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym:

 1. Araszkiewicz Bolesław – matematyka
 2. Barzyc Łukasz – j. angielski
 3. Bin Dorota – j. angielski
 4. Brzezicki Marek – wicedyrektor, matematyka
 5. Brzezicka Milena – j. angielski
 6. Donat-Kopiczyńska Barbara – religia, j. francuski
 7. Ficowicz Katarzyna – geografia
 8. Guerin Stephane – j. francuski
 9. Kalisztan Łukasz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 10. Kryszczyńska Małgorzata – j. polski
 11. Kurek Michał – fizyka
 12. Łoś Marta – biologia, przyroda
 13. Mierzejewski Paweł – informatyka
 14. Musiał Justyna – j. włoski
 15. Ołdak Eliza – j. angielski, j. francuski
 16. Ołownia-Sarna Agata – chemia
 17. Pastuszak Małgorzata – j. polski
 18. Rostek-Sobańska Hanna – j. polski, filozofia
 19. Sprysak Grzegorz – dyrektor, religia
 20. Szymborski Adam – wychowanie fizyczne
 21. Tyburski Marek – historia, wiedza o społeczeństwie
 22. Witosławska-Dyniewicz Irena – podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
 23. Zawadzka Anna j. łaciński, mitologia, kultura antyczna

Nauczyciele uczący w Katolickiej Szkole Podstawowej:

 1. Biernacka Anna – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 2. Bin Dorota – j. angielski
 3. Brzezicki Marek – matematyka, wicedyrektor
 4. Domańska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
 5. Donat-Kopiczyńska Barbara – religia, j. francuski
 6. Eldring Agata – zajęcia świetlicowe, religia
 7. Gajkowska-Przybysz Magdalena – muzyka, technika, zajęcia świetlicowe
 8. Guérin Joanna – edukacja wczesnoszkolna
 9. Guérin Stephane – j. francuski, szachy
 10. Kalisztan Łukasz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 11. Kryszczyńska Małgorzata – j. polski
 12. Kurek Michał – fizyka
 13. Laskowska Teresa – wychowanie do życia w rodzinie
 14. Łoś Marta – biologia, przyroda
 15. Mazurek Anita – zajęcia świetlicowe
 16. Mierzejewski Paweł – informatyka
 17. Musiał Justyna j. włoski
 18. Ołdak Eliza – j. angielski, j. francuski
 19. Ołownia-Sarna Agata – chemia
 20. Pastuszak Małgorzata – j. polski
 21. Staniak Monika (Renata) – j. angielski, zajęcia świetlicowe
 22. Suchecka Edyta – matematyka
 23. Szymborski Adam – wychowanie fizyczne
 24. Tyburski Marek – historia, wiedza o społeczeństwie
 25. Witosławska-Dyniewicz Irena – technika
 26. Żołądek Aneta – geografia

Pracownicy administracyjni:

Sekretarz szkoły: Ewa Sowińska

Konserwator: Artur Sowiński

Kuchnia:

Teresa Pazio

Aneta Kowalska

Skip to content