Urodzony 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k/Jarosławia. Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także profesorem Seminarium Duchownego. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Posłuszny głosowi Bożemu udał się do Św. Jana Bosko do Włoch i został Jego uczniem. Po 7 latach pobytu wraca w 1892 roku do Polski i obejmuje parafię w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Szybko dojrzewa w nim myśl o założeniu nowej rodziny zakonnej. W dniu 23 września 1897 roku skierował po raz pierwszy do Biskupa Przemyskiego i do Ojca Świętego prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia. Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarł 29 stycznia 1912 roku. W dniu 29 września 1921 roku Biskup Krakowski Adam Stefan Sapieha wydał dekret erekcyjny Zgromadzenia. Natomiast 15 czerwca 1966 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie papieskim. Proces beatyfikacyjny Ks. Br. Markiewicza rozpoczął się w 1958 roku. W dniu 02.07.1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. 19.06.2005 ks. Bronisław Markiewicz został beatyfikowany w Warszawie

 

30 stycznia – liturgiczne wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza

30 stycznia, przypada liturgiczne wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, kapłana. Dla wspólnot michalickich, zgodnie z calendarium proprium, jest to święto. Do bardziej uroczystego przeżycia tego dnia przygotowują się także szkoły noszące imię Błogosławionego.

Ważniejsze daty z życia i działalności Patrona założonego przez Niego  Zgromadzenia Św. Michała Archanioła

13.07.1842 Bronisław Bonawentura Markiewicz urodził się w Pruchniku k/Jarosławia.
15.09.1867 Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Przemyślu z rąk Ordynariusza Ks. Biskupa Antoniego Monastyrskiego.
1867 – 1885 Pełnił posługę wikariusza w Harcie i przy katedrze w Przemyślu. Następnie studiował na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie we Lwowie i w Krakowie. Z kolei był proboszczem w parafii Gać a po prawie dwóch latach proboszczem w parafii Błażowa. Od 1882 roku był wykładowcą teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu.
30.11.1885 Przybył do Turynu do Księży Salezjan.
01.01.1886 Rozpoczął nowicjat u Księży Salezjan w San Benigno Canavese koło Turynu.
25.03.1887 Złożył profesję wieczysta na ręce Ks. Jana Bosko. Następnie pracował na terenie Włoch.
28.03.1892 Jako członek Towarzystwa Salezjańskiego przybył do Miejsca, które wkrótce za staraniem Sługi Bożego otrzymało nazwę „Miejsce Piastowe”.
06.04.1892 Objął urząd proboszcza w parafii Miejsce. Początek organizacji Zakładu Wychowawczego na plebani.
29.09.1897 Po wizytacji Ks. Mojżesza Veronesiego – Salezjanina z Włoch i jego zaleceniach, Ks. Markiewicz wniósł do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu i do Ojca Świętego Leona XIII, prośbę o pozwolenie na założenie nowego Zgromadzenia zakonnego.
19.12.1897 Został skreślony z listy członków Towarzystwa Salezjańskiego odtąd pozostał pod jurysdykcją Biskupa Przemyskiego.
14.04.1898 Zatwierdzenie statutu Towarzystwa Powściągliwość i Praca.
16.07.1898 Wydanie pierwszego numeru miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.
24.04.1899 Błogosławieństwo Papieża Leona XIII dla Towarzystwa Powściągliwość i Praca.
02.08.1903 Fundacja Zakładu Wychowawczego w Pawlikowicach.
29.01.1912 Świątobliwa śmierć Ks. Bronisława Markiewicza. Zmarł w opinii świętości.
01.02.1912 Pogrzeb Ks. Bronisława Markiewicza Miejscu Piastowym z udziałem Ks. Biskupa Karola Fischera.
29.09.1921 EREKCJA ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ PRZEZ KSIĘCIA BISKUPA ADAMA STEFANA SAPIEHĘ.
12.10.1922 Ks. Biskup Józef Sebastian Pelczar zatwierdził w diecezji przemyskiej pierwsze Konstytucje męskiego Zgromadzenia.
21.08.1928 Ks. Biskup Anatol Nowak erygował Zgromadzenie Sióstr Michalitek.
05.05.1956 Zgromadzenie żeńskie otrzymało od Stolicy Apostolskiej Dekret Pochwalny.
08.12.1958 Ks. Biskup Franciszek Barda zarządził wszczęcie procesu informacyjnego o beatyfikację Ojca Założyciela.
28.04.1963 Zamknięcie procesu informacyjnego w Przemyślu i przekazanie dokumentacji do Stolicy Apostolskiej.
15.06.1966 Zgromadzenie męskie otrzymało od Stolicy Apostolskiej Dekret Pochwalny.
05.05.1990 Uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków Ojca Założyciela z cmentarza parafialnego do kościoła zakonnego.
29.01.1989 Zatwierdzenie nowych Konstytucji Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
02.07.1994  Promulgacja dekretu heroiczności cnót Ojca Założyciela przez Ojca św. Jana Pawła II.
08.12.1995 08.12.1996 Rok Maryjny w Zgromadzeniu z racji 100-lecia obecności Figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Macierzystym Domu Zakonnym w Miejscu Piastowym.
1996/1997                           Rok Jubileuszowy, 75 – lecie zatwierdzenia Zgromadzenia.
07.11.1998 100 – lecie miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.
13.06.1999 Beatyfikacja Michalickich męczennikow Sług Bożych Ks. Władysława Bładzinskiego, Ks. Wojciecha Nierychlewskiego
21.04.2004 zatwierdzenie przez Komisję Lekarską nadzwyczajnego – z medycznego punktu widzenia – uzdrowienia (co do sposobu), przez przyczynę Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.
19.06.2005 Beatyfikacja ks. Markiewicza.
2012 100-lecie śmierci bł. ks. Markiewicza – Rok Jubileuszowy w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła
Skip to content