O nas

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Marki, mając doświadczenie w prowadzeniu szkół i placówek wychowawczych, Księża Michalici zapraszają młodzież i dzieci do katolickich szkół im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach-Strudze.

Są to szkoły niepubliczne na prawach publicznych. Szkoły realizują programy nauczania zawierające podstawę programową, ramowy plan nauczania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania matury w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły w swoich założeniach realizują wychowanie młodzieży w duchu katolickim, w oparciu o program wychowawczy bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Placówka oferuje naukę języków obcych (język angielski, język francuski, j. włoski), treningi sportowe oraz pomoc w doskonaleniu własnych zainteresowań.

4. Powstanie Liceum

Dobrze rozwijające się Gimnazjum skłoniło nas do tego aby rozpocząć starania otwarcia nowej szkoły Katolickiego Liceum. Szkoła zostanie otwarta 1 IX 2015 r.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content