Michalicki system wychowawczy oparty o hasła „Powściągliwość i Praca” oraz „Któż jak Bóg” zakłada wychowanie na zasadach personalizmu chrześcijańskiego uwzględniając trzy główne ideały wychowawcze: BÓG HONOR OJCZYZNA.

  1. Pod ideałem Bóg rozumie się prace nad własną formacją religijną w zakresie wiedzy i praktyk religijnych.
  2. Ideał Honor oznacza nieustanną prace nad własnymi cechami charakteru oraz stosunkiem do rodziny, Kościoła, społeczności lokalnej oraz do szkoły.
  3. Pod ideałem Ojczyzna kryje się zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności na wielu obszarach różnorodnej działalności (Kościół, mała ojczyzna, szkoła).
Skip to content