Wywiadówki – terminy na cały rok

Rozpoczynamy każdą wywiadówkę o godz. 18.15

 

21 września (obecni wychowawcy)

26 października (I śródsemestr – obecni wszyscy nauczyciele)

7 grudnia (obecni wszyscy nauczyciele)

11 stycznia (podsumowanie I semestru obecni wychowawcy)

1 marca (obecni wychowawcy)

22 marca  (na zebraniu rodziców, po radzie pedagogicznej obecni wszyscy nauczyciele, którzy uczą w 3 KLO)

12 kwietnia (II śródsemestr)

17 maja (zagrożenia na II semestr – obecni wszyscy nauczyciele)

© 2015 Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl