Wywiadówki – terminy na cały rok 2018/2019

Rozpoczynamy każdą wywiadówkę o godz. 18.15

8 września – wybór trójek klasowych, WSO, statut, regulamin ucznia (rodzice uczniów 1 KLO)

20 września – wybór trójek klasowych, WSO, statut, regulamin ucznia (rodzice wszystkich uczniów z wyjątkiem 1KLO)

25 października – I śródsemestr – dostępni wszyscy nauczyciele

22 listopada – oceny proponowane, zagrożenia oceną niedostateczną, organizacja wigilii szkolnej – dostępni wszyscy nauczyciele

20 grudnia – półrocze – dostępni wszyscy nauczyciele

14 marca – II śródsemestr, zagrożenia oceną niedostateczną w klasie 3 KLO – dostępni wszyscy nauczyciele

16 maja – oceny proponowane, zagrożenia oceną niedostateczną – dostępni wszyscy nauczyciele

 

 

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl