„Tak Święci balują w niebie” c.d.

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Kilka pamiątkowych zdjęć. Rano Święci spotkali się w kaplicy szkolnej. Potem bawili się w swoich klasach.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content