Zarząd Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum
wiadomość szkoły: podstawowa

Wolą XXII Kapituły Generalnej nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła tworzą:
Wikariusz Generalny Pierwszy Radca: ks. Krzysztof Poświata
Drugi Radca Generalny: ks. Leszek Przybylski
Trzeci Radca Generalny: ks. Grzegorz Sprysak
Czwarty Radca Generalny: ks. Marcin Kałwik
Ekonom Generalny: ks. Jerzy Sosiński
Prosimy o modlitwę o potrzebne dary Ducha Świętego dla nowego Zarządu.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content