Lista przyjętych do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

Komisja rekrutacyjna postanowiła, że do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach zostają przyjęte osoby, które w procesie rekrutacyjnym uzyskały następujące kody.

12/PH
13/MG
11/PH
05/PH
09/MG
08/MG
04/MG
01/MG
02/MG
19/PH
17/BCH
03/MG
15/PH
20/BCH
06/PH
10/MG
18/MG
22/MG
21/MG
23/MG

© 2015 Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl