Terminarz rekrutacji do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

12 – 22 maja 2019 r. (do godziny 16:00) – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza (na stronie www.szkolawmarkach.pl) i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły;

19 maja 2020 r. godz. 16:00 – dzień otwarty;

20 – 23 maja 2020 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły);

6 czerwca 2020 r. (sobota) – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;

8 czerwca godz. 17:00 – test poziomujący z języka angielskiego;

26 czerwca od godziny 13:00 do 30 czerwca 2020 r. – składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).

13 lipca 2020 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;

13 – 20 lipca 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;

21 lipca 2020 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content