Monthly Archives: lipiec 2015

Boisko dla KLO i KG

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Dziś 31 VII 2015 r. rozpoczął się ostatni etap budowy naszego szkolnego boiska. Jest to część, którą najlepiej widać bowiem o trawie jest tu...   więcej »

KADRA KLO 2015/16

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Najczęściej zadawane pytanie, które słyszeliśmy przy rekrutacji dotyczyło kadry nauczycielskiej naszego katolickiego liceum. Oto skład nauczycielski, który od 1 września 2015 r. podejmie nowe wyzwanie...   więcej »

Koniec i początek zarazem

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Powoli dobiegają końca remonty sal dydaktycznych dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Dla potrzeb Liceum przygotowano 6 sal lekcyjnych oraz aulę, a także pracownię informatyczną. W klasach...   więcej »

Ważne dla przyjętych do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci nowi uczniowie. Od 1 lipca...   więcej »

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content