Organizacja szkół w najbliższym czasie

liceum podstawowa

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności przerwania łańcucha rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Dlatego zgodnie z tą decyzją:
• zajęcia w szkole zostają zawieszone na 2 tygodnie;  
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły:

  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły,
  • klasy 1-3 mają (12 i 13 marca) zajęcia opiekuńcze w godzinach 7 do 17 jednak nie będzie żadnych posiłków,
  • klasa 5 zajęcia opiekuńcze od godz. 8 do 17,
  • klasy 6-8 zajęcia opiekuńcze od godz. 8 do 13.

Zajęcia opiekuńcze 12 i 13 marca nie są obowiązkowe. W tych dnia nie będzie żadnych posiłków.

Od 16 marca szkoła jest całkowicie zamknięta. W tym czasie przeprowadzimy dezynfekcję budynków.

ks. Grzegorz Sprysak

Written by:

Możliwość komentowania Organizacja szkół w najbliższym czasie została wyłączona 11 marca 2020 /

Terminarz rekrutacji do KLO

liceum

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) byliśmy zmuszeni zmienić ustalony wcześniej kalendarz rekrutacji

L. p.Rodzaj czynnościTermin
1Wygenerowanie podania w wewnętrznym systemie szkolnym stronie: rekrutacja.liceumwmarkach.pl12 maja -10 lipca
2Rozmowy z kandydatami i rodzicami kandydatówZostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat szkoły. Przewidywany termin: 29 czerwca 11 lipca
3Złożenie podania wraz z koniecznymi załącznikami (możliwość przesłania elektronicznego lub złożenia osobiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych)do 10 lipca do godz 15.00
4Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły/kopię świadectwa ukończenia szkołyOd 26 czerwca do 10 lipca
5Uzupełnienie złożonych dokumentów o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 16:00
6Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO oraz listy rezerwowej12 sierpnia po godz. 14.00
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej13 – 14 sierpnia
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych17 sierpnia po godzinie 12:00

Written by:

Możliwość komentowania Terminarz rekrutacji do KLO została wyłączona 4 marca 2020 /

Środa Popielcowa

liceum podstawowa

“Popielec, Środa Popielcowa − w kalendarzu katolickim pierwszy dzień wielkiego postu. Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą.” – Wikipedia…

Written by:

Możliwość komentowania Środa Popielcowa została wyłączona 2 marca 2020 /

Dyplom Skutecznej Szkoły od Operon

liceum

Nasze liceum zostało uhonorowane Dyplomem Skutecznej Szkoły. Dyplom, jak czytamy w liście gratulacyjnym, potwierdza wysoki poziom kompetencji dydaktycznych w zakresie przygotowania do egzaminów państwowych.

Nasi uczniowie uzyskali trzeci wynik wśród szkół na Mazowszu, które przeprowadziły próbną maturę z OPERONEM.

Written by:

Możliwość komentowania Dyplom Skutecznej Szkoły od Operon została wyłączona 25 lutego 2020 /

Strona internetowa o naszych zdobyczach kosmicznych

liceum

Od dwóch lat uczniowie naszych szkół, a nawet absolwenci, zdobywają stratosferę (niski kosmos) budując i oprogramowując nowe rozwiązania elektroniczne. Powstała strona internetowa z opisami naszych lotów, rozwiązań technicznych, planów na przyszłość oraz porad dla tych, którzy też by chcieli.

Najbliższy lot 16 lutego – wtedy wypróbujemy nową wersję komputera pokładowego, a piszą o nas w rożnych mediach. Najnowszy komputer pokładowy będzie dokładnie wielkości pudełka zapałek.

Adres strony nowej naszej “kosmicznej” strony internetowej: http://wstratosfere.pl

ostatnie informacje o naszych lotach:
http://www.marki.pl/aktualnosc-8101-ze_strugi_w_kosmos
https://www.zyciepw.pl/ze-strugi-w-kosmos
https://dxnews.com/promoting-amateur-radio-2019/

Schemat komputera głównego
Płytka komputer głownego

Written by:

Możliwość komentowania Strona internetowa o naszych zdobyczach kosmicznych została wyłączona 30 stycznia 2020 /

Studniówka 2020

liceum

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem. …

Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”

Written by:

Możliwość komentowania Studniówka 2020 została wyłączona 26 stycznia 2020 /

Debata 22 Stycznia

liceum

Nieśmiertelność – ale jaka i czy ma sens.

Written by:

Możliwość komentowania Debata 22 Stycznia została wyłączona 22 stycznia 2020 /

Zasady rekrutacyjne dla kandydatów do KLO

liceum

W roku szkolnym 2020/21 planujemy utworzyć w naszym Liceum dwie klasy. Uczniowie mogą wybrać jeden z trzech zestawów rozszerzeń. Przedmioty rozszerzane w ramach każdej z klas:
– jęz. angielski, jęz. polski, historia;
– jęz. angielski, matematyka, fizyka;
– jęz. angielski, matematyka, geografia.

więcej: zasady rekrutacji KLO

Written by:

Możliwość komentowania Zasady rekrutacyjne dla kandydatów do KLO została wyłączona 20 stycznia 2020 /

Pierwszy semestr za nami

liceum podstawowa

Większość uczniów nie ma powodów do obaw. Są nieliczne przypadki, które muszą się zastanowić jak wybrnąć z trudnej sytuacji.

Szefostwo senatów obu szkół przedstawiło raporty z działań zrealizowanych w semestrze pierwszym, przedstawili również plany na semestr drugi. Niedługo będziemy mogli się z tymi planami zapoznać na stronie szkoły.

Written by:

Możliwość komentowania Pierwszy semestr za nami została wyłączona 20 stycznia 2020 /

Wolontariat – List do Świętego Mikołaja – podziękowania

liceum podstawowa wiadomości

Przekazuję treść listu od organizatorów akcji List do Świętego Mikołaja:

Drogie Mikołajki, Drodzy Mikołajowie!


W ten szczególny dzień – Wigilię Bożego Narodzenia – wszystkie prezenty dla dzieci z rodzin zastępczych i z domów dla dzieci znajdują się już pod choinką. Śmiało więc możemy przyznać, że tegoroczne zadanie zostało wykonane! 

Serdecznie dziękujemy Wam za udział w akcji i mamy nadzieję, że dobro, którym chcecie dzielić się z innymi, przyniesie obfite owoce w Waszym życiu osobistym.

Elfy doniosły nam, że część dzieci z domów dla dzieci zdążyło otworzyć już prezenty: “Proszę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim Mikołajom za obdarowanie moich dzieciaków świątecznymi prezentami. Nie ma ceny radość i uśmiech dzieci, które gościły na ich buziach w dzień naszej wspólnej Wigilii.” 

My zaś składamy Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne:

“List do Świętego Mikołaja”
Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom

Written by:

Możliwość komentowania Wolontariat – List do Świętego Mikołaja – podziękowania została wyłączona 31 grudnia 2019 /

Skip to content