Rada i podsumowanie II śródsemestru

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum
wiadomość szkoły: wiadomości

7 IV 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące II śródsemestr.  ten sposób rozpoczęliśmy szybki marsz w stronę zakończenia roku szkolnego. Po raz pierwszy podczas tego posiedzenia dyrektor użył laski dyrektorsko-dziekańskiej.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content