Rekrutacja do KSP 2020/2021

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

W roku szkolnym 2020/21 szkoła planuje utworzyć jedną klasę pierwszą. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów. Zaznaczamy, ze szkoła nie prowadzi nauczania integracyjnego, w szkolenie nie pracują nauczyciele wspomagający.

W uczniowie od klasy pierwszej uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.

więcej informacji: zasady rekrutacji KSP

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content