Ślubowanie klas rozpoczynających naukę w KSP

podstawowa

Możliwość komentowania Ślubowanie klas rozpoczynających naukę w KSP została wyłączona 2 października 2017 /

W kościele parafialnym ks dyrektor celebrował Eucharystię, po niej uczniowie klasy pierwszej w auli KLO złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu przedstawili piękne przedstawienie. Później dziekan Julia Pytel została zaprzysiężona na urząd dziekana KG. Wygłosiła swoje pierwsze przemówienie, obiecując troskę o uczniów i szkołę. Po niej rozpoczynający naukę uczniowie wypowiedzieli słowa roty ślubowania:
My uczniowie/ rozpoczynający naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów/ im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach/ uroczyście ślubujemy:/

– Strzec tradycji szkoły,/ jej katolickiego charakteru,/ realizując wychowawcze cele naszego patrona/ bł. Bronisława Markiewicza./

– Strzec jej trzech filarów:/ BÓG, /HONOR / OJCZYZNA.

– Przestrzegać zasad i norm zachowania zawartego w Kodeksie Honorowym Ucznia./

– Przestrzegać regulaminu szkoły./

– Aktywnie i odpowiedzialnie/ uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły./

– Rozwijać możliwości intelektualne/ i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce./

– Dbać o pozytywny wizerunek naszej szkoły,/ godnie ją reprezentować./

– Z szacunkiem i kulturą zwracać się do/ dyrektora,/ wychowawcy,/ nauczycieli,/ pracowników administracji/ do koleżanek i kolegów./

– Dbać o wspólne mienie,/ porządek i bezpieczeństwo w szkole./

– Być chlubą rodziców,/ nauczycieli,/ Ojczyzny /i środowiska lokalnego./

Tak mi dopomóż Bóg./

Po tych słowach podchodzili do dyrektora, który używając Szczerbca dokonał pasowania. Uczniowie usłyszeli wówczas słowa:

Bądź bez lęku w obliczu nieprzyjaciela.

Bądź dzielny i prawy aby podobać się Chrystusowi.

Mów prawdę, nie ściągaj i zawsze bądź uczciwy choćbyś miał zginąć.

Chroń bezbronnych i nie krzywdź nikogo.

Cała uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami i pysznym pączkiem dla każdego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content