Uczniowie klas pierwszych zaślubieni

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

9 IX  2016 r. sprawoaaliśmy Eucharustię, po której uczniowie z klasy pierwszej złożyli ślubowanie i z rąk wychowawców otrzymali polar, szkolną odznakę oraz dyplom. Dyrektor Szkoły, Szczerbcem pasował naszych pierwszaków na uczniów. Po uroczystości wszyscy świętowaliśmy prze wspólnym stole. Foto relacja: Ada Młynarczyk.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content