Przejście trasy

liceum

Już za miesiąc DKDK czyli Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa (http://dkdk.liceumwmarkach.pl/).

W najbliższą niedzielę grupa śmiałków i pies (Oktan) wybiera się na oględziny trasy.
Będą nogi bolały. Będą.

Written by:

Możliwość komentowania Przejście trasy została wyłączona 28 lutego 2023 /

Dziewczyny też kodują

liceum

Poprzedni wpis ukazywał uczniów trzeciej klasy, którzy łączą analogowy czujnik temperatury i ciśnienia z cyfrowym odczytem. Uczniowie klasy drugiej na fakultecie informatycznym odkrywają jak sterować wyświetlaczem LED. Idąc ulicą i widząc np. reklamę mają uśmiech na ustach, który mówi: “wiem jak działa” i “też tak potrafię”. W fakultecie uczestniczą dwie dziewczyny.

Written by:

Możliwość komentowania Dziewczyny też kodują została wyłączona 28 lutego 2023 /

Fakulatywnie informatycznie

liceum

Uczniowie liceum wybierają jedną z propozycji fakultetów. Jednym z nich jest fakultet na którym można się nauczyć programowania w Pythonie. Uczą się programowania nie tylko na komputera stacjonarne, ale również Internet rzeczy. Korzystają z emulatora Malinki – małego komputerka Raspberry Pi. Trwają prace nad stacją pogodową.

Written by:

Możliwość komentowania Fakulatywnie informatycznie została wyłączona 28 lutego 2023 /

Nabożeństwa Wielkiego Postu

liceum podstawowa

Jak w każdym roku zapraszamy wszystkich chętnych (a najszczególniej przygotowujących się do Pierwszej Komunii i Bierzmowania), na nabożeństwa wielkopostne w naszej szkolnej kaplicy.

Każdy poniedziałek Wielkiego Postu o 7:15 GORZKIE ŻALE

Każdy piątek Wielkiego Postu o 7:15 DROGA KRZYŻOWA

Ze względu na charakter nabożeństw liczymy na liczny udział Służby liturgicznej.

Written by:

Możliwość komentowania Nabożeństwa Wielkiego Postu została wyłączona 28 lutego 2023 /

Zmiany w planie lekcji

liceum podstawowa

Od poniedziałku 27 lutego zmienia się plan lekcji większości klas. Zmiany są już wprowadzone w Librusie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Written by:

Możliwość komentowania Zmiany w planie lekcji została wyłączona 23 lutego 2023 /

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2024/2025

podstawowa wiadomości

generowanie podań do KSP: https://szkolawmarkach.pl/rekrutacja/

§ 1

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2024/25 szkoła planuje utworzyć jedną klasę pierwszą.
 2. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 3. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiego charakteru szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 7 marca 2024 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego podania, wymaganych dokumentów (patrz § 3) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza nie prowadzi nauczania integracyjnego.

§ 2

Informacje dla rodziców kandydatów

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie (ewentualnie sześcioletnie zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi), które uczestniczyły w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym i przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 2. Proces rekrutacji składa się z:

a) złożenia podania o przyjęcie i dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz § 3)

b) udziału kandydatów w zajęciach pokazowo – kwalifikacyjnych,

c) rozmowy szkolnego psychologa/pedagoga z kandydatem,

d) rozmowy przyszłego wychowawcy lub innego nauczyciela z kandydatem,

e) rozmowy dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata.

 1. Do szkoły przyjmowane będą dzieci według kolejności składania podań z uwzględnieniem obserwacji poczynionych przy okazji elementów procesu rekrutacji, o których mowa w ust. 2 lit. b)-d) niniejszego paragrafu.
 2. Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przejścia do kolejnych etapów rekrutacji.
 3. Za naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza pobierane jest czesne od lipca w roku przyjęcia ucznia do szkoły do czerwca w roku ukończenia szkoły.
 4. Wysokość czesnego ustala i podaje do wiadomości dyrektor szkoły do 15 czerwca każdego roku.

§ 3

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wygenerowane ze strony internetowej szkoły i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły,
 2. 2 fotografie legitymacyjne,
 3. akt chrztu – potrzebny z tej racji, że od klasy pierwszej w naszej szkole uczniowie zaczynają przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej,
 4. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka),
 5. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia)

§ 4

Terminarz rekrutacji

28 II 2024 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 7 V),

28 II – 7 V 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 3,

16 III 2024 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KSP (zwiedzanie szkoły, możliwość rozmowy z nauczycielami, dyrektorem),

11 V 2024 r. godz. 10:00-12:00 – zajęcia pokazowo kwalifikacyjne dla kandydatów – patrz. § 2 ust. 2 lit. b),

17 – 18 V 2024 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami – patrz. § 2 ust. 2 lit. c)-e) (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
22 V 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.


§ 5

Wnioski końcowe

 1. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

generowanie podań do KSP: https://szkolawmarkach.pl/rekrutacja/

Zasady rekrutacji w pdf:

Written by:

Możliwość komentowania ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2024/2025 została wyłączona 15 lutego 2023 /

Bal karnawałowy 2023 klas 1-3 KSP

podstawowa

9 lutego 2023 klasy 1-3 KSP miały swój Bal Karnawałowy. Przebierańcy mieli naprawdę mnóstwo wyobraźni, jeżeli chodzi o stroje. Były księżniczki, rycerze, żołnierze, super bohaterowie, sportowcy, prezydent, pracownica Mc Donalda, mumia, ratownik medyczny, zwierzaki (koty, lew, jednorożce, renifer), Japonka, tancerka flamenco, didżejka, kucharz, Harry Potter, Pikachu, Pippi, Krakowianki i inni, których nazwy trudno powtórzyć 🙂 Zabawa była bardzo udana.

Written by:

Możliwość komentowania Bal karnawałowy 2023 klas 1-3 KSP została wyłączona 9 lutego 2023 /

W świecie robotów

podstawowa

Klasa 3 KSP w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej zgłębiała wiedzę o robotach humanoidalnych oraz innych inteligentnych urządzeniach. Na zakończenie cyklu wykonaliśmy własne roboty. Powstał nawet robot, który upiecze nam pyszną pizzę.

Written by:

Możliwość komentowania W świecie robotów została wyłączona 9 lutego 2023 /

Robimy koty

podstawowa

Podczas omawiania lektury “Cukierku, ty łobuzie!” uczniowie klasy 2 KSP wykonali własne koty.

Written by:

Możliwość komentowania Robimy koty została wyłączona 9 lutego 2023 /

Poznajemy Azję

podstawowa

Klasa 2 KSP wykonała makiety Himalajów z uwzględnieniem najwyższego szczytu oraz zwierząt zamieszkujących różne partie gór.

Written by:

Możliwość komentowania Poznajemy Azję została wyłączona 9 lutego 2023 /

Skip to content