PRZYJĘCI DO KLO

wiadomości

Możliwość komentowania PRZYJĘCI DO KLO została wyłączona 30 czerwca 2015 /

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci następujący kandydaci:

Bednarski Łukasz

Ciok Szymon

Czernicki Kacper

Kupiec Mikołaj

Łuczka Michał

Skarzyńska Aleksandra

Wałachowski Marcin

Wierzbicki Adam

Wysocki Mateusz

Zaborowski Mateusz

Od 1 lipca do 6 lipca w godz. 9.00 do 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Comments are closed.

Skip to content