Rekrutacja do KLO

wiadomości

Możliwość komentowania Rekrutacja do KLO została wyłączona 20 marca 2017 /

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MARKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Spotkania informacyjne dla kandydatów (DZIEŃ OTWARTY): 

27 IV 2017 r. godz. 17.00

 1. Terminy rejestracji kandydatów przez szkolny system informatyczny: 

8-19 V 2017 r. ( w dniu 19 maja można się rejestrować do godz. 16.00)

 1. Składanie dokumentów

22-31 V 2017 r. składanie wymaganych dokumentów (w sekretariacie szkoły)

– wykaz ocen z I-ego semestru z klasy trzeciej gimnazjum

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły

– trzy fotografie

 1. Rozmowy i test pisemny z J. angielskiego

22-31 V 2017 r. rozmowy dyrektora i prefekta z rodzicami kandydatów (termin ustali sekretariat szkoły)

10 VI 2017 r. rozmowy z kandydatami do KLO (godzinę spotkania ustali sekretariat szkoły)

12 VI 2017 r. – test pisemny z j. angielskiego, godz. 16.00

 1. Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej ( po pierwszym etapie rekrutacji): 

19 VI 2017 r. do godz. 16.00

 1. Termin składania dokumentów (oryginały): 

Termin zostanie podany po ogłoszeniu przez odpowiednie władze oświatowe (po 15 IV 2017 r.).

 1. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów
 2. Termin zostanie podany po ogłoszeniu przez odpowiednie władze oświatowe (po 15 IV 2017 r.).
 3. Opłaty

Opłata wpisowego wynosi – 350 zł – (wnoszona w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów; wpisowe szkoła zwraca tym, którzy nie zostaną przyjęci do KLO. W innych przypadkach np. rezygnacja ze szkoły, itp. wpisowe jest bezzwrotne):

 • Czesne w roku szkolnym 2017/18 wynosić będzie 500 zł
 • Obiad (obowiązkowy raz w tygodniu) 12 zł.
 • Strój szkolny (opłata jednorazowa; zostanie podana w późniejszym czasie).

Comments are closed.

Skip to content